Vay Vốn Kinh Doanh Nhỏ Không Khó

2016-08-22 13:26

Để mở cửa hàng hay tạp hóa của cá nhân chỉ cần nguồn vốn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Những khoản vay vốn kinh doanh nhỏ của cá nhân hay hộ kinh doanh này gần đây được giải ngân mạnh trong khi những món tín dụng lớn thì vẫn tắc.

Vay vốn kinh doanh nhỏ không khó?

Từ chia sẻ của một lãnh đạo ngân hàng, tình hình giải ngân đối với người vay vốn kinh doanh nhỏ là khá khả quan trong khi tình hình không tương ứng ở khối khách hàng doanh nghiệp. Khối này ghi nhận diễn biến tăng chậm. Với số tiền khoảng một đến hai trăm triệu đồng là một người có thể mở một cửa hàng tạp hóa, bán quần áo hay đồ gia dụng. Nhà cung cấp sẽ cho công nợ một phần số tiền vốn cần thiết còn lại.

Theo thông tin nhận được từ trưởng phòng quản lý sản phẩm Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân của một ngân hàng thì nhu cầu vay von kinh doanh nho đang có chiều hướng gia tăng nên hầu hết mọi ngân hàng dù nội địa hay nước ngoài cũng đua nhau cung cấp sản phẩm này. Để khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả thì các hộ gia đình chỉ cần vay trung bình từ 100 đến 300 triệu đồng.

Từ đầu tháng 8 đến nay thì một ngân hàng đã giải ngân hơn 1.000 món vay vốn kinh doanh nhỏ. Những món vay bổ sung vốn lưu động như mua nguyên vật liệu, trả lương, hàng hóa ngâng cấp cơ sở cũng gia tăng bên cạnh những món vay tiêu dùng.

Nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý III và thông qua đó, xu hướng này đã được chứng minh. Trong khi tín dụng doanh nghiệp không khả quan thì những khoản vay tín dụng hộ kinh doanh hay khách hàng cá nhân đã bù đắp đáng kể. Ghi nhận tại một ngân hàng cho thấy trong khi khoản vay sau 9 tháng đối với công ty, doanh nghiệp giảm so với đầu năm thì nhóm cá nhân và các khách hàng khác tăng trên 6%.