Thời Của Vay Vốn Kinh Doanh Nhỏ

2016-10-10 14:02

Theo lời lãnh đạo của một ngân hàng, đã có sự trái chiều trong việc cho vay vốn giữa các khối khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, bằng chứng là trong khi vay von kinh doanh nho của các hộ kinh doanh khá tốt thì tín dụng cho khối KHDN lại tăng rất chậm.

 

 

Tại một số NHTM hiện nay, hơn 1.000 món vay theo dạng này tính từ đầu tháng 8 đến nay đã được giải ngân. Bên cạnh các món vay tiêu dùng, các món vay nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động của các khách cá nhân, hộ kinh doanh cũng tăng mạnh. 

Xu hướng vay von kinh doanh nho đang ngày càng phát triển, được thể hiện rõ trong Báo cáo tài chính quý III của các ngân hàng khi khoản mục tín dụng cho hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân tăng mạnh, thậm chí còn bù đắp khá đáng kể cho phần doanh nghiệp.

Nguyên nhân có lẽ là do vay vốn làm ăn nhỏ lẻ dễ thở hơn. " Tín dụng được bù đắp lớn nhờ cho vay nhóm khách hàng này tăng mạnh, nếu chỉ trông chờ vào SME sẽ không ổn" - Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần vốn có thế mạnh trong bán buôn và cho vay SME cho biết.

Có thế thấy hầu hết các doanh nghiệp từ nhỏ, vừa đến lớn hiện nay hồ sơ tín dụng khó được duyệt do đòn bẩy tài chính quá lớn, nợ xấu cao vẫn chưa giải quyết được.

Trong khi các doanh nghiệp do có hàng tồn kho nhiều nên không dám mở rộng sản xuất, vì vậy cầu tín dụng thấp. Nhưng ngược lại các hộ kinh doanh, các khách hàng cá nhân lại có nhu cầu vay vốn kinh doanh nhỏ rất cao. Theo phân tích của chuyên gia chính vì kinh tế khó khăn lại bị trì trệ kéo dài, nhiều phụ nữ sau khi nghỉ sinh con đã không thể quay trở lại cơ quan cũ. Chưa kể, các ông chủ từng thất bại khi mơ làm ăn lớn đã phải thu hẹp sản xuất..