Tỷ Giá Quý III Sẽ Ảnh Hưởng Đồng Yen Nhật Ra Sao?

2015-10-19 06:28

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ ứng biến ra sao với diễn biến bất thường của tỷ giá ngoại tệ? đặc biệt là ty gia dong yen nhat? Nhìn chung, sự ảnh hưởng lan rộng từ thị trường tài chính đến xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Các nhà kinh tế đã đề nghị NHNN và Chính phủ có động thái thiết thực nhằm bình ổn thi trường ngoại tệ hoặc quy dịnh áp trần cho tỷ giá ngoại tệ như USD.

Tỷ giá ngoại tệ

Theo đại diện từ phía Học viện Tài Chính- Ngân Hàng TP.HCM cho biết, năm 2015 đã xất hiện nhiều biến động đối với thị trường kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ châu Âu, châu Mỹ như đồng EURO hiện tại giảm hơn 23% so với đồng USD. Ngay cả đến ty gia yen nhat cũng trong giai đoạn khủng hoảng, giảm hơn 18% tại Việt Nam.

Doanh nghiệp nào gặp khó khăn?

Các doanh nghiệp ở thị trường điện, xi măng, phân bón và vận tải đường biển là các doanh nghiệp có những khoản vay lớn bằng ngoại tệ. Cho nên, tình hình tỷ giá biến động gần đây đã được tính ra con số lỗ tỷ giá gần nhất trong quý III này.

Tiền Việt Nam lại xuống từ 3-4% khi NHNN điều chỉnh tỷ giá làm giảm bớt hệ  quả xấu của tỷ giá ngoại tệ không ổn định. So với USD, EURO, ty gia yen cũng bị ảnh hưởng trực tiếp và để lại hệ quả cho các công ty có số nợ vay ngoại tệ phải hạch toán tất cả các pkhoanr lỗ tỷ giá cdo chênh lệch gần đây.

Một số doanh nghiệp cung cấp xăng dầu đã được ghi nhận lỗ khoảng 200 tỷ c dho đợt biến động tỷ giá lớn này. Ngoài ra, các doanh nghiệp xi măng, phân bón lại lỗ tầm 30-50 tỷ VND. Doanh nghiệp xi măng lại có số nợ bằng EURO nhưng đa số có tốc độ thanh toán dư nợ mỗi tháng rất nhanh và cao nên sức nợ có giảm nhẹ cũng như lỗ tỷ giá ít hơn các doanh nghiệp khác.  Ngành vận tải biển là một ví dụ tiêu cực nhất bởi con số 202 tỷ VND vì  phải hủy niêm yếu sau 2 năm thua lỗ liên tiếp và chịu trận biến động tỷ giá lần này. Trong quý 3 con số dự đoán là lỗ 53 tỷ và cả năm 2015 sẽ là hơn 100 tỷ VND.