TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

2016-10-24 14:22

Quản lý tài chính doanh nghiệp là hoạt động chính chi phối hầu hết hoạt động khác trong doanh nghiệp. Vấn đề cần được các nhà quản trị tài chính quan tâm là vừa giải quyết được lợi ích của các cổ đông mà phải đảm bảo được lợi ích của nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng.

 

Hoạt động quản trị tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động quản trị tài chính tốt có thể khắc phục được những khuyết điểm trong các lĩnh vực khác. Một quyết định tài chính sáng suốt, được hoạch định kỹ càng có thể giúp doanh nghiệp tránh được những tổn thất lớn. Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, quản lý tài chính doanh nghiệp đóng những vai trò chủ yếu sau:

-          Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và tiết kiệm:

Quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả giúp đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp trên cơ sở phân tích khả năng sinh lời và mức độ rủi ro của nó. Bên cạnh đó, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức sử dụng vốn.

-          Đảm bảo huy động kịp thời và đầy đủ nguồn vốn cho doanh nghiệp:

Việc nảy sinh các nhu cầu nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xảy ra thường xuyên, vì thế việc xác định các nhu cầu về vốn để đáp ứng kịp thời các nhu cầu đó là vô cùng quan trọng. Ngày nay, đi cùng sự phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều hình thức cho các doanh nghiệp huy động vốn hơn. Do vậy, vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp cũng ngày càng quan trọng hơn.

-          Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp:

Thông qua các báo cáo tài chính trong hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp có thể nắm được khái quát, đánh giá và kiểm soát được các hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện kịp thời những vướng mắc còn tồn đọng để từ đó đưa ra các hướng giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến kinh doanh thực tế.