Quản lý tài chính doanh nghiệp: Thách thức và Cơ hội mới (P2)

2016-11-14 14:59

Hội thảo quản lý tài chính doanh nghiệp với sự tham gia của những chuyên gia tư vấn hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài đã mang lại cái nhìn mới về những thách thức và cơ hội mà doanh nghiệp phải đối mặt trong bối cảnh biến đổi kinh tế thời gian tới. Hội thảo ra mắt tại thời điểm thích hợp khi gần về cuối năm, các doanh nghiệp có nhu cầu tăng cao trong việc tìm hiểu dự báo về biến chuyển kinh tế trong năm tiếp theo để đưa ra những bước phát triển doanh nghiệp cho phù hợp.

Về hội thảo quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam Cấn Văn Lực đánh giá cao hội thảo lần này khi nó được tổ chức vào thời điểm cần xem xét những dự báo về tình hình kinh tế - tài chính trong năm kế tiếp. Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn trong việc đẩy mạnh cải cách kinh tế và hội nhập, bao gồm cả AEC và TPP. Lãnh đạo các doanh nghiệp có thể tận dụng dịp tốt này để cập nhật dự báo về các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng như tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Từ đó, các nhà lãnh đạo có thể lên kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch quan ly tai chinh doanh nghiep  cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Dựa vào kinh nghiệm tư vấn và thực hiện nhiều giao dịch M&A tại Việt Nam và nước ngoài, ông Trần Vinh Dự khuyên các doanh nghiệp nếu muốn chuẩn bị tốt hơn cho các rủi ro khi quản lý tài chính doanh nghiệp và tối ưu hóa cơ hội kinh doanh trong năm tới thì phải xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh. Mọi thông tin hữu ích về vấn đề này sẽ được cung cấp trong hội thảo.

Theo dự kiến, hội thảo Quản lý tài chính doanh nghiệp của CPA Australia lần này sẽ thu hút sự tham dự của hơn 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp CEO, CFO cũng như các cấp quản lý khác của các công ty đại chúng và niêm yết, doanh nghiệp nhà nước, FDI và tư nhân.