Phân Biệt Thẻ Ghi Nợ Nội Địa Và Các Lọai Thẻ Ngân Hàng Khác

2015-08-10 06:41

Để thúc đẩy việc tiêu dùng và sử dụng dịch vụ, các ngân hàng không ngừng ra mắt hàng loạt các loại thẻ với tính năng khác nhau: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng,… Việc phân biệt và hiểu rõ tính năng của các loại thẻ này là cần thiết trong việc quả lý tài chính cá nhân. Bài viết sau sẽ giúp bạn làm rõ những điểm đó.

Định nghĩa về thẻ ngân hàng

Thẻ ngân hàng thực chất là công cụ thanh toán mà ngân hàng cấp cho khách hàng (chủ thẻ) nhằm sử dụng để thanh toán đúng theo ký kết giữa chủ thẻ và ngân hàng.

Phân biệt các loại thẻ

- Thẻ ghi nợ (debit card): có 2 loại chính là thẻ ghi nợ nội địa và thẻ thanh toán quốc tế. Thẻ ghi nợ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch với số tiền không vượt quá số tiền có trong tài khoản. Thẻ này có thể được dùng để rút tiền hoặc thanh toán mua sắm nơi có máy cà thẻ. Với the ghi no noi dia hay bạn quen gọi là ATM thì bạn chỉ có thể sử dụng trong nước còn thẻ thanh toán quốc tế có thể được sử dụng ở nước ngoài. Tên các thẻ này thường gắn với tên đơn vị phát hành như master card, visa, american express.

- Thẻ tín dụng (credit card): Với thẻ này, ngân hàng sẽ cấp cho bạn một hạn mức tín dụng theo thỏa thuận. Hạn mức tín dụng này sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính cá nhân do ngân hàng đánh giá, có thể là tín dụng chuẩn hoặc tín dụng vàng. Về công năng thì 2 thẻ này như nhau nhưng hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng vàng thường cao hơn và có nhiều ưu đãi hơn. Khi sử dụng thẻ này để thanh toán, số tiền mà bạn sử dụng là số tiền mà ngân hàng cho bạn vay, bạn phải trả lại sau. Trong vòng 45 ngày sau khi thanh toán, số tiền bạn vay sẽ không bị tính lãi suất còn sau đó, bạn sẽ trả mức lãi suất tùy ngân hàng. Để làm được thẻ này, điều kiện đặt ra cũng khá cao vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiền lương, nơi làm việc, thời gian làm việc,…

- Thẻ trả trước (prepaid card): Với loại thẻ này, bạn nạp vào thẻ một số tiền và khi thực hiện các giao dịch, số tiền bạn sử dụng phải nằm trong phạm vi số tiền mà bạn đã nạp. Cũng như thẻ ghi nợ, khi sử dụng thẻ trả trước, bạn đang sử dụng số tiền mà bạn có và có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Để mở thẻ này bạn không cần mở tài khoản tại ngân hàng. Mục đích sử dụng của thẻ này là rút tiền và thanh toán. Bao gồm các loại thẻ: thẻ trả trước xác định danh tính (thẻ trả trước định danh), thẻ trả trước không xác định danh tính (thẻ trả trước vô danh).

Nguồn : Techcombank