Mỹ Ứng Dụng Công Nghệ Chip Điện Tử Cho Thẻ Ghi Nợ

2016-03-14 15:04

Hàng chục triệu thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng với công nghệ thẻ từ của các ngân hàng tại Mỹ sẽ được thay thế bằng thẻ gắn chip điện tử. Việc làm này nhằm lưu trữ nhiều hơn thông tin tài khoản cá nhân cùng với mức độ bảo mật cao.

Quá trình thay đổi thẻ ghi nợ công nghệ từ sang thẻ gắn chip điện tử

Vào cuối năm nay, khoảng 50% thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng của Mỹ sẽ được thay mới.

Con số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh cắp thông tin thẻ tại Mỹ đã xấp xỉ 50% mặc dù số giao dịch bằng thẻ tín dụng ở nước này chỉ chiếm khoảng 25%.

Công nghệ từ được sử dụng trong các loại thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng ở Mỹ đã được 50 năm và vẫn còn đang tồn tại dù nhiều quốc gia trên thế giới đã không còn sử dụng loại công nghệ này. Điểm yếu của công nghệ này là các đối tượng xấu có thể dễ dàng sao chép thông tin thẻ để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Các hành vi liên quan đến đánh cắp thông tin thẻ đã mang đến tổng thiệt hạt là 1,74 tỷ Đô la cho các ngân hàng trong năm 2012.

Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công và rủi ro của hãng phát hành the ghi no quoc te Visa cho biết công nghệ gắn chip điện tử vào thẻ ra đời để ngăn chặn những hành vi ăn cắp thông tin trên.

Sự khác biệt giữa chiếc thẻ từ và chiếc thẻ mới nằm ở một con chip được các ngân hàng gắn phía trước thẻ nhằm nâng cao tính bảo mật và đảm bảo thông tin cá nhân tốt hơn. Mỗi giao dịch bằng thẻ sẽ  có một mã đặc trưng nên dù kẻ xấu có nắm được mã của một lần giao dịch nào đó thì cũng không thể dùng thông tin đó để tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật hay tiến hành giao dịch sau.