Gửi Tiền Ngân Hàng Trong Thời Gian Lạm Phát

2015-07-09 14:50

Tiết kiệm tiền luôn là giải pháp tốt bất kể tình hình kinh tế có ra sao. Nhưng trong thời kỳ lạm phát kéo dài, giá trị của tiền bạc đi xuống. Nếu chúng ta không đầu tư tiền vào các công cụ sinh lợi nhuận từ số vốn hiện có, giá trị số tiền đó sẽ giảm xuống. Do các tài khoản tiết kiệm ngân hàng chỉ mang lại lãi suất nhỏ hoặc ít ỏi, đầu tư tiền vào các lĩnh vực khác mang lợi nhuận cao là ý tưởng tốt hơn so với viêc gửi tiền ngân hàng trong thời kỳ lạm phát cao.

Từ quan điểm của một nhà kinh tế, các khái niệm về lạm phát có nghĩa là số tiền đó có sức mua lớn hơn số tiền tương tự hiện vào ngày mai. Ví dụ, nếu 1% lạm phát mỗi năm, điều đó có nghĩa rằng nó sẽ mất $ 101 vào năm tới để mua một thứ mà chi phí chỉ $ 100 ngày hôm nay.

Nói chung, với nhiều lí do, tiết kiệm là một ý tưởng tốt, từ quan điểm của một nhà kinh tế. Tuy nhiên, với tình trạng làm phát cao trong thời gian dài, chúng ta không thể chắc rằng số tien gui ngan hang sẽ giữ lại sức mua đủ để chống lại sự suy giảm chung trong giá trị của nó (đó là, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng của bạn sẽ nhỏ hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát). Vì vậy, việc mua một thứ nào đó kể từ bây giờ sẽ tốt hơn trong tương lai. Bạn không chỉ được sử dụng món đồ  ngay bây giờ mà còn có thể bán nó trong tương lai với giá trị cao hơn nếu món hàng mang giá trị lâu dài. 

Một ví dụ: ở một số nước trong năm 1970 và năm 1980, lạm phát hành tại hơn 100% mỗi tháng. Vì vậy, nếu tôi đã có $ 100 ngày hôm nay, nó có thể chỉ mua một cái gì đó hiện nay trị giá khoảng $ 50 tháng tiếp theo, và một cái gì đó hiện trị giá $ 25 tháng sau đó. Đó là, "sức mua" của $ 100 giảm đi một nửa mỗi tháng tôi giữ lại tiền. Vì vậy, nó là một chiến lược kinh tế tốt hơn để mua một cái gì đó ngay bây giờ với tiền, và bán nó trong tương lai khi bạn cần để trở thành nguồn vốn luân chuyển.

Vì vậy, thay vì goi tien ngan hang, bạn "tiết kiệm" bằng cách mua vật chất, và sau đó bán chúng khi bạn cần để có được tiền mặt.