Dịch vụ vay vốn ngân hàng mua nhà ơ xã hội

2015-12-21 13:52

Nếu bạn đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì dịch vụ vay vốn ngân hàng của các nhà băng sẽ hỗ trợ bạn đến 80% giá trị nhà ở. Thơi gian vay từ 15 năm đến 20 năm.

Tại Thông tư 25/2015/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước đưa ra qua định cho dịch vụ vay vốn ngân hàng để mua nhà ở xã hội.

Quy định này dành cho người dân có thu nhập thấp đã chứng minh giấy tờ hợp lệ khi mua nhà ở xã hội. Những người này sẽ được vay tối đa 80% giá trị nhà ở trong thời gian vay là 15 năm.

Đối với những người có nhu cầu sử dụng dich vu vay von ngan hang để cải tạo, sửa chữa căn hộ thì số tiền vay tối đa là 70% giá trị căn hộ và thời gian vay cũng là 15 năm.

Quy định này đồng thời cũng dành cho các doanh nghiệp mong muốn xây dựng và bán nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Các doanh nghiệp cũng sẽ được dịch vụ vay vốn ngân hàng hỗ trợ đến 80% giá trị nhà ở nhưng trong thời gian dài hơn là 20 năm.

Đối với những doanh nghip sử dụng dịch vụ vay vốn ngân hàng để cải tạo chung cư thương mại thành nhà ở xã hội hay xây dựng nhà ở xã hội thì sẽ được hỗ trợ đến 70% giá trị dự án.

Về vấn đề lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường cùng thời kỳ. Như vậy, mức lãi suất cho vay vốn không thay đổi vì vẫn duy trì  mức 5%.

Ngân hàng Nhà nước cũng nắm quyền quy định những tổ chức tín dụng nào được phép cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Trước khi thông tư này ra đời, Nghị định 100/2015/NĐ-CP cũng đã đưa ra những quy định về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị định này quy định nội dung chi tiết cho các dự án nhà ở xã hội và các tiêu chí giản ngân cho người thu nhập thấp và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng.