BAO THANH TOÁN CÓ NHỮNG LỢI ÍCH NÀO?

2016-09-19 16:30

Bao Thanh Toán tại các quốc gia phát triển trên thế giới thường rất lớn, trong đó trên 70% là bao thanh toán nội địa. Từ đó ta có thể thấy bao thanh toán mang lại rất nhiều lợi ích, vậy đó là những lợi ích nào và ai sẽ được hưởng những lợi ích đó.

1.Lợi ích của bên bán hàng

Bao thanh toán giúp người bán quản lý tài khoản thanh toán một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, tất cả các khoản thu đều được quy về một mối tại ngân hàng. Đặc biệt, với bao thanh toán, ngân hàng sẽ giúp bên bán hàng kiểm chứng chất lượng các khoản thu, tránh rủi ro không hồi nợ được. Ngoài ra, khả năng bán lại các khoản thu mà không cần đảm bảo tài sản bất động sản giúp chủ doanh nghiệp chủ động được dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.Lợi ích của bên mua hàng

Sử dụng hoạt động bao thanh toán giúp bên mua hàng có thể mua và nhận hàng nhưng chậm thanh toán. Ngân hàng sẽ chứng nhận độ tin cậy cho doanh nghiệp của bên mua hàng và tài trợ vốn để trả các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán. Ngoài ra, bao thanh toán nhập khẩu còn giúp các hoạt động thanh toán thuận tiện, dễ dàng hơn, chỉ cần thông qua ngân hàng BTT mà không cần đến các phương thức thanh toán khác như L/C, T/T hay D/P

3.Lợi ích của các tổ chức cung cấp dịch vụ bao thanh toán

Các tổ chức cung cấp dịch vụ bao thanh toán có thể hưởng lãi suất và thu phí quản lý của một chuỗi các hoạt động từ thanh toán, tín dụng, bảo hiểm và quản lý nợ. Ngoài ra, ngân hàng bao thanh toán còn quản lý tổng quát mọi hoạt động tài chính của khách hàng càng giúp tăng lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng và gia tăng hoạt động các sản phẩm tài chính khác.

4.Lợi ích đối với nền kinh tế

Nhờ bao thanh toán, các hoạt động mua bán hàng hóa trong và ngoài nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Hoạt động thanh toán được đảm bảo sẽ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định cao, ở đó người mua có thể mua hàng nhanh chóng và người bán an tâm về thanh toán mà không sợ không thể thu hồi nợ.