14 Phương Pháp Tài Chính Sáng Tạo Dành Cho “Startups” – P.1

2016-09-05 15:41

Đối với các doanh nhân đang sở hữu một số tiền tiết kiệm khá khẩm, trở ngại duy nhất để bắt đầu một doanh nghiệp là đến với một ý tưởng khả thi. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp tham vọng có vấn đề ngược lại - ý tưởng là có, nhưng vốn lại không. Vậy họ có cần vay vốn kinh doanh nhỏ?

Thanh toán bù trừ các rào cản tài chính khởi động được thực hiện trở nên khó khăn hơn bởi thực tế rằng các doanh nhân mở thương hiệu mới thường bị từ chối cho vay vốn kinh doanh nhỏ. Các khoản vay ngân hàng truyền thống luôn khó khăn vế vấn đề đảm bảo an toàn, và mặc dù các khoản vay tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ thường dễ tiếp cận hơn, nó lại nhận được cạnh tranh hơn

Vì vậy, một-sẽ là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ sẽ phải làm những gì? Có rất nhiều lựa chọn khác để giúp tìm một nhà tài trợ cho liên doanh mới của bạn. Dưới đây là 14 lựa chọn ngoài các khoản vay ngân hàng để tài trợ cho “startups”:

Cho vay trực tuyến

Gần đây, dịch vụ cho vay von kinh doanh nho trực tuyến như OnDeck và Kabbage đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các khoản vay kinh doanh truyền thống. Cho vay trực tuyến có lợi thế về tốc độ: Một ứng dụng chỉ mất đến một giờ để hoàn thành, và một quyết định và fundscan kèm được ban hành trong vài ngày. Ngược lại, quá trình cho vay truyền thống có thể mất vài tuần, thậm chí hàng tháng, để hoàn thành. Vì quá trình này quá mất thời gian, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers cho biết tại Hội nghị vay vốn 2015 ông hy vọng những nhà đầu tư cho vay trực tuyến sẽ chiếm đến 70 phần trăm nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ .